مرور محصولات و سرویس ها


100 مگا بایت هاست لینوکس
1,000,000ریال سالانه

200 مگا بایت هاست لینوکس
1,500,000ریال سالانه

500 مگا بایت هاست لینوکس
2,200,000ریال سالانه

1000 مگا بایت هاست لینوکس
3,000,000ریال سالانه

2000 مگا بایت هاست لینوکس
4,000,000ریال سالانه

3000 مگا بایت هاست لینوکس
5,800,000ریال سالانه

5000 مگا بایت هاست لینوکس
6,000,000ریال سالانه

10000 مگا بایت هاست لینوکس
7,000,000ریال سالانه

ثبت دامنه

برای ثبت دامنه و یا انتقال دامنه، دامنه مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام دامنه لحاظ شده، شما می توانید آن دامین را به نام خود ثبت نمایید و یا با زدن گزینه انتقال، آن دامین را انتقال دهید.