مرور محصولات و سرویس ها


پشتیبانی نرم افزار
4,000,000ریال سالانه

سیستم مدیریت محتوای فرکسیز با قالب اختصاصی
9,000,000ریال به صورت یک بار

سیستم مدیریت محتوای فرکسیز با قالب پیش فرض
5,000,000ریال به صورت یک بار

نرم افزار سیستم مدیریت خبری فانوس - حرفه ای
68,000,000ریال به صورت یک بار

نرم افزار سیستم مدیریت خبری فانوس - پیشرفته
32,000,000ریال به صورت یک بار

نرم افزار سیستم مدیریت خبری فانوس - متداول
18,000,000ریال به صورت یک بار

ثبت دامنه

برای ثبت دامنه و یا انتقال دامنه، دامنه مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام دامنه لحاظ شده، شما می توانید آن دامین را به نام خود ثبت نمایید و یا با زدن گزینه انتقال، آن دامین را انتقال دهید.