مرور محصولات و سرویس ها


پشتیبانی سرورهای مجازی
پشتیبانی سرورهای مجازی بدون بک آپ گیری میباشد.
750,000ریال ماهانه
7,500,000ریال سالانه

پشتیبانی سرورهای مجازی
پشتیبانی سرورهای مجازی همراه با بک آپ گیری روزانه میباشد.
1,500,000ریال سالانه

ثبت دامنه

برای ثبت دامنه و یا انتقال دامنه، دامنه مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام دامنه لحاظ شده، شما می توانید آن دامین را به نام خود ثبت نمایید و یا با زدن گزینه انتقال، آن دامین را انتقال دهید.