مرور محصولات و سرویس ها


1000 مگا بایت نمایندگی میزبانی وب لینوکس
2,000,000ریال سالانه

3000 مگا بایت نمایندگی میزبانی وب لینوکس
3,000,000ریال سالانه

4000 مگا بایت نمایندگی میزبانی وب لینوکس
7,000,000ریال سالانه

5000 مگا بایت نمایندگی میزبانی وب لینوکس
8,000,000ریال سالانه

ثبت دامنه

برای ثبت دامنه و یا انتقال دامنه، دامنه مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام دامنه لحاظ شده، شما می توانید آن دامین را به نام خود ثبت نمایید و یا با زدن گزینه انتقال، آن دامین را انتقال دهید.