آموزش ساخت ایمیل و تمامی امکانات آن
1- بر روی E-Mail Accounts کلیک نمایید. 2- بر روی Create...