پشتیبانی > مرکز آموزش > آموزش های گام به گام


آموزش ساخت ایمیل و تمامی امکانات آن
1- بر روی E-Mail Accounts کلیک نمایید. 2- بر روی Create...